ترجمه Rosin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) راتيانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلوفون‌ , در فارسی : كلوفون‌ زدن‌.

Rosin به چه معناست و Rosin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rosin

(گ‌.ش‌.) راتيانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) راتيانه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) راتيانه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) راتيانه‌ , كلوفون‌ به لاتین , كلوفون‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها