ترجمه Rotatable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ گردش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايش‌ دار.

Rotatable به چه معناست و Rotatable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rotatable

قابل‌ گردش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ گردش‌, ترجمه قابل‌ گردش‌, کلمات شبیه قابل‌ گردش‌ , ايش‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها