ترجمه Rotatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوار , در فارسی : گردشي‌.

Rotatory به چه معناست و Rotatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rotatory

چرخشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرخشي‌, ترجمه چرخشي‌, کلمات شبیه چرخشي‌ , دوار به لاتین , گردشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها