ترجمه Roughcast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندوده‌ به‌ شن‌ و اهك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گل‌ مالي‌ شده‌ , در فارسی : اجمالا درست‌ كردن‌

Roughcast به چه معناست و Roughcast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roughcast

اندوده‌ به‌ شن‌ و اهك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اندوده‌ به‌ شن‌ و اهك‌, ترجمه اندوده‌ به‌ شن‌ و اهك‌, کلمات شبیه اندوده‌ به‌ شن‌ و اهك‌ , گل‌ مالي‌ شده‌ به لاتین , اجمالا درست‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها