ترجمه Roughhew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناصاف‌ بريدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درشت‌ بريدن‌ , در فارسی : ط‌رح‌ كردن‌.

Roughhew به چه معناست و Roughhew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roughhew

ناصاف‌ بريدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناصاف‌ بريدن‌, ترجمه ناصاف‌ بريدن‌, کلمات شبیه ناصاف‌ بريدن‌ , درشت‌ بريدن‌ به لاتین , ط‌رح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها