ترجمه Round در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ خرده‌ , در فارسی : نوبت‌ , به فارسی : گردكردن‌ , سایر ترجمه ها : بي‌خرده‌كردن‌.

Round به چه معناست و Round یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Round

گرد به خارجی , ریشه انگلیسی گرد, ترجمه گرد, کلمات شبیه گرد , بي‌ خرده‌ به لاتین , نوبت‌ به لاتین , گردكردن‌ خارجی , بي‌خرده‌كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها