ترجمه Rounded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ عدد صحيح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرد شده‌ , در فارسی : شفاف‌ شده‌ , به فارسی : تمام‌ شده‌ , سایر ترجمه ها : پر

Rounded به چه معناست و Rounded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rounded

بصورت‌ عدد صحيح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ عدد صحيح‌, ترجمه بصورت‌ عدد صحيح‌, کلمات شبیه بصورت‌ عدد صحيح‌ , گرد شده‌ به لاتین , شفاف‌ شده‌ به لاتین , تمام‌ شده‌ خارجی , پر در زبان
دانلود فایل ها