ترجمه Roundel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eldnuor) هلال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صفحه‌ كوچك‌ و كروي‌ شكل‌ , در فارسی : دايره‌.

Roundel به چه معناست و Roundel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roundel

(eldnuor) هلال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eldnuor) هلال‌, ترجمه (eldnuor) هلال‌, کلمات شبیه (eldnuor) هلال‌ , صفحه‌ كوچك‌ و كروي‌ شكل‌ به لاتین , دايره‌. به لاتین
دانلود فایل ها