ترجمه Roundish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گردنما.

Roundish به چه معناست و Roundish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roundish

مدور به خارجی , ریشه انگلیسی مدور, ترجمه مدور, کلمات شبیه مدور , گردنما. به لاتین
دانلود فایل ها