ترجمه Rout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشفته‌ گريزاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاملا شكست‌ دادن‌ , در فارسی : تار و مار كردن‌.

Rout به چه معناست و Rout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rout

اشفته‌ گريزاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشفته‌ گريزاندن‌, ترجمه اشفته‌ گريزاندن‌, کلمات شبیه اشفته‌ گريزاندن‌ , كاملا شكست‌ دادن‌ به لاتین , تار و مار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها