ترجمه Route در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راه‌.

Route به چه معناست و Route یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Route

مسير به خارجی , ریشه انگلیسی مسير, ترجمه مسير, کلمات شبیه مسير , راه‌. به لاتین
دانلود فایل ها