خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45536 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45536','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45536 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Routine به فارسی

ترجمه Routine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روزمره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كار عادي‌ , در فارسی : جريان‌ عادي‌ , به فارسی : عادت‌ جاري‌.

Routine به چه معناست و Routine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Routine

روزمره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روزمره‌, ترجمه روزمره‌, کلمات شبیه روزمره‌ , كار عادي‌ به لاتین , جريان‌ عادي‌ به لاتین , عادت‌ جاري‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: