ترجمه Rowdy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و اشوب‌ كردن‌. می باشد

Rowdy به چه معناست و Rowdy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rowdy

و اشوب‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی و اشوب‌ كردن‌., ترجمه و اشوب‌ كردن‌., کلمات شبیه و اشوب‌ كردن‌.
دانلود فایل ها