ترجمه Rowdyish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چموش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدخلق‌.

Rowdyish به چه معناست و Rowdyish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rowdyish

چموش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چموش‌, ترجمه چموش‌, کلمات شبیه چموش‌ , بدخلق‌. به لاتین
دانلود فایل ها