ترجمه Rowlock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضامن‌ پارو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجرنما.

Rowlock به چه معناست و Rowlock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rowlock

ضامن‌ پارو به خارجی , ریشه انگلیسی ضامن‌ پارو, ترجمه ضامن‌ پارو, کلمات شبیه ضامن‌ پارو , اجرنما. به لاتین
دانلود فایل ها