ترجمه Royal Purple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ ارغواني‌ مايل‌ بقرمز سير. می باشد

Royal Purple به چه معناست و Royal Purple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Royal Purple

رنگ‌ ارغواني‌ مايل‌ بقرمز سير. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ ارغواني‌ مايل‌ بقرمز سير., ترجمه رنگ‌ ارغواني‌ مايل‌ بقرمز سير., کلمات شبیه رنگ‌ ارغواني‌ مايل‌ بقرمز سير.
دانلود فایل ها