ترجمه Royalty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حق‌ الامتياز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حق‌ التاليف‌ , در فارسی : حق‌ الاختراع‌ , به فارسی : اعضاي‌ خانواده‌

Royalty به چه معناست و Royalty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Royalty

حق‌ الامتياز به خارجی , ریشه انگلیسی حق‌ الامتياز, ترجمه حق‌ الامتياز, کلمات شبیه حق‌ الامتياز , حق‌ التاليف‌ به لاتین , حق‌ الاختراع‌ به لاتین , اعضاي‌ خانواده‌ خارجی
دانلود فایل ها