ترجمه Rub Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساييدن‌.

Rub Out به چه معناست و Rub Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rub Out

پاك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاك‌ كردن‌, ترجمه پاك‌ كردن‌, کلمات شبیه پاك‌ كردن‌ , ساييدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها