ترجمه Rubber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مالنده‌ ياساينده‌. می باشد

Rubber به چه معناست و Rubber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rubber

مالنده‌ ياساينده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مالنده‌ ياساينده‌., ترجمه مالنده‌ ياساينده‌., کلمات شبیه مالنده‌ ياساينده‌.
دانلود فایل ها