ترجمه Rubberize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با لاستيك‌ پوشاندن‌. می باشد

Rubberize به چه معناست و Rubberize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rubberize

با لاستيك‌ پوشاندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با لاستيك‌ پوشاندن‌., ترجمه با لاستيك‌ پوشاندن‌., کلمات شبیه با لاستيك‌ پوشاندن‌.
دانلود فایل ها