ترجمه Ruck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيار , در فارسی : چمباتمه‌ زدن‌ , به فارسی : توده‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مردم‌ عادي‌.

Ruck به چه معناست و Ruck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruck

خط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌, ترجمه خط‌, کلمات شبیه خط‌ , شيار به لاتین , چمباتمه‌ زدن‌ به لاتین , توده‌ كردن‌ خارجی , مردم‌ عادي‌. در زبان
دانلود فایل ها