ترجمه Rude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمخت‌ , در فارسی : ناهموار , به فارسی : خام‌ , سایر ترجمه ها : گستاخ‌ جسور.

Rude به چه معناست و Rude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rude

خشن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خشن‌, ترجمه خشن‌, کلمات شبیه خشن‌ , زمخت‌ به لاتین , ناهموار به لاتین , خام‌ خارجی , گستاخ‌ در زبان , جسور.انگلیسی




دانلود فایل ها