ترجمه Rue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناگواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غم‌ , در فارسی : غصه‌ , به فارسی : ندامت‌.

Rue به چه معناست و Rue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rue

ناگواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناگواري‌, ترجمه ناگواري‌, کلمات شبیه ناگواري‌ , غم‌ به لاتین , غصه‌ به لاتین , ندامت‌. خارجی
دانلود فایل ها