ترجمه Rue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشيمان‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسوس‌ خوردن‌ , در فارسی : دلسوزي‌ كردن‌ , به فارسی : پشيماني‌

Rue به چه معناست و Rue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rue

پشيمان‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشيمان‌ شدن‌, ترجمه پشيمان‌ شدن‌, کلمات شبیه پشيمان‌ شدن‌ , افسوس‌ خوردن‌ به لاتین , دلسوزي‌ كردن‌ به لاتین , پشيماني‌ خارجی
دانلود فایل ها