ترجمه Rugate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوريده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ و تابدار.

Rugate به چه معناست و Rugate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rugate

گوريده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوريده‌, ترجمه گوريده‌, کلمات شبیه گوريده‌ , پيچ‌ و تابدار. به لاتین
دانلود فایل ها