ترجمه Ruggedize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد ماشين‌ الات‌) محكم‌ و با دوام‌ ساختن‌. می باشد

Ruggedize به چه معناست و Ruggedize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruggedize

(درمورد ماشين‌ الات‌) محكم‌ و با دوام‌ ساختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد ماشين‌ الات‌) محكم‌ و با دوام‌ ساختن‌., ترجمه (درمورد ماشين‌ الات‌) محكم‌ و با دوام‌ ساختن‌., کلمات شبیه (درمورد ماشين‌ الات‌) محكم‌ و با دوام‌ ساختن‌.
دانلود فایل ها