ترجمه Rugger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (esor asogur می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ybgur=) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ گل‌ سرخ‌.

Rugger به چه معناست و Rugger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rugger

(esor asogur به خارجی , ریشه انگلیسی (esor asogur, ترجمه (esor asogur, کلمات شبیه (esor asogur , ybgur=) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ گل‌ سرخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها