ترجمه Ruler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمانروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حكمران‌ , در فارسی : رئيس‌ , به فارسی : سر , سایر ترجمه ها : خط‌ كش‌.

Ruler به چه معناست و Ruler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruler

فرمانروا به خارجی , ریشه انگلیسی فرمانروا, ترجمه فرمانروا, کلمات شبیه فرمانروا , حكمران‌ به لاتین , رئيس‌ به لاتین , سر خارجی , خط‌ كش‌. در زبان
دانلود فایل ها