ترجمه Ruling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حكم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصميم‌.

Ruling به چه معناست و Ruling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruling

حكم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حكم‌, ترجمه حكم‌, کلمات شبیه حكم‌ , تصميم‌. به لاتین
دانلود فایل ها