ترجمه Rumba در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (abmuhr) (دركوبا) رقص‌ سياهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ روميا.

Rumba به چه معناست و Rumba یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rumba

(abmuhr) (دركوبا) رقص‌ سياهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (abmuhr) (دركوبا) رقص‌ سياهان‌, ترجمه (abmuhr) (دركوبا) رقص‌ سياهان‌, کلمات شبیه (abmuhr) (دركوبا) رقص‌ سياهان‌ , رقص‌ روميا. به لاتین
دانلود فایل ها