ترجمه Rumble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكايت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چغلي‌ , در فارسی : غرولند.

Rumble به چه معناست و Rumble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rumble

شكايت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكايت‌, ترجمه شكايت‌, کلمات شبیه شكايت‌ , چغلي‌ به لاتین , غرولند. به لاتین
دانلود فایل ها