ترجمه Rummage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستجو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌ , در فارسی : كاوش‌ , به فارسی : بازرس‌ كشتي‌ , سایر ترجمه ها : اغتشاش‌ اشفتگي‌

Rummage به چه معناست و Rummage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rummage

جستجو به خارجی , ریشه انگلیسی جستجو, ترجمه جستجو, کلمات شبیه جستجو , تحقيق‌ به لاتین , كاوش‌ به لاتین , بازرس‌ كشتي‌ خارجی , اغتشاش‌ در زبان , اشفتگي‌انگلیسی
دانلود فایل ها