خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45687 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45687','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45687 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rummage به فارسی

ترجمه Rummage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستجو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌ , در فارسی : كاوش‌ , به فارسی : بازرس‌ كشتي‌ , سایر ترجمه ها : اغتشاش‌ اشفتگي‌

Rummage به چه معناست و Rummage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rummage

جستجو به خارجی , ریشه انگلیسی جستجو, ترجمه جستجو, کلمات شبیه جستجو , تحقيق‌ به لاتین , كاوش‌ به لاتین , بازرس‌ كشتي‌ خارجی , اغتشاش‌ در زبان , اشفتگي‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: