ترجمه Rummy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عجيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مست‌ لايعقل‌ , در فارسی : بازي‌ ورق‌ رامي‌.

Rummy به چه معناست و Rummy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rummy

عجيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عجيب‌, ترجمه عجيب‌, کلمات شبیه عجيب‌ , مست‌ لايعقل‌ به لاتین , بازي‌ ورق‌ رامي‌. به لاتین
دانلود فایل ها