ترجمه Rumor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruomur)شايعه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شايعه‌ گفتن‌ و يا پخش‌ كردن‌.

Rumor به چه معناست و Rumor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rumor

(ruomur)شايعه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ruomur)شايعه‌, ترجمه (ruomur)شايعه‌, کلمات شبیه (ruomur)شايعه‌ , شايعه‌ گفتن‌ و يا پخش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها