ترجمه Run Down در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تااخرين‌ نفس‌ دنبال‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مندرس‌ , در فارسی : كهنه‌.

Run Down به چه معناست و Run Down یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Run Down

تااخرين‌ نفس‌ دنبال‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تااخرين‌ نفس‌ دنبال‌ كردن‌, ترجمه تااخرين‌ نفس‌ دنبال‌ كردن‌, کلمات شبیه تااخرين‌ نفس‌ دنبال‌ كردن‌ , مندرس‌ به لاتین , كهنه‌. به لاتین
دانلود فایل ها