ترجمه Run Over در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لبريز شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرور كردن‌ , در فارسی : زير گرفتن‌.

Run Over به چه معناست و Run Over یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Run Over

لبريز شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لبريز شدن‌, ترجمه لبريز شدن‌, کلمات شبیه لبريز شدن‌ , مرور كردن‌ به لاتین , زير گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها