ترجمه Running در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مناسب‌ براي‌ مسابقه‌ دو , در فارسی : جاري‌ , به فارسی : مداوم‌.

Running به چه معناست و Running یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Running

دونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دونده‌, ترجمه دونده‌, کلمات شبیه دونده‌ , مناسب‌ براي‌ مسابقه‌ دو به لاتین , جاري‌ به لاتین , مداوم‌. خارجی
دانلود فایل ها