ترجمه Runny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمايل‌ بدويدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دونده‌.

Runny به چه معناست و Runny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Runny

متمايل‌ بدويدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متمايل‌ بدويدن‌, ترجمه متمايل‌ بدويدن‌, کلمات شبیه متمايل‌ بدويدن‌ , دونده‌. به لاتین
دانلود فایل ها