ترجمه Runt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كبوتر خانگي‌ درشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوتوله‌ , در فارسی : گاو ماده‌ كوچك‌.

Runt به چه معناست و Runt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Runt

(ج‌.ش‌.) كبوتر خانگي‌ درشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كبوتر خانگي‌ درشت‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) كبوتر خانگي‌ درشت‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كبوتر خانگي‌ درشت‌ , كوتوله‌ به لاتین , گاو ماده‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها