ترجمه Runway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باند فرودگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجرا , در فارسی : راهرو , به فارسی : ردپا.

Runway به چه معناست و Runway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Runway

باند فرودگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باند فرودگاه‌, ترجمه باند فرودگاه‌, کلمات شبیه باند فرودگاه‌ , مجرا به لاتین , راهرو به لاتین , ردپا. خارجی
دانلود فایل ها