ترجمه Rupicoline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suolocipur)شبيه‌ خروس‌ كوهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ زي‌ , در فارسی : صخره‌ زي‌.

Rupicoline به چه معناست و Rupicoline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rupicoline

(suolocipur)شبيه‌ خروس‌ كوهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suolocipur)شبيه‌ خروس‌ كوهي‌, ترجمه (suolocipur)شبيه‌ خروس‌ كوهي‌, کلمات شبیه (suolocipur)شبيه‌ خروس‌ كوهي‌ , سنگ‌ زي‌ به لاتین , صخره‌ زي‌. به لاتین
دانلود فایل ها