ترجمه Rupicolous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (enilocipur) شبيه‌ خروس‌ كوهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ زي‌ , در فارسی : صخره‌ زي‌.

Rupicolous به چه معناست و Rupicolous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rupicolous

(enilocipur) شبيه‌ خروس‌ كوهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (enilocipur) شبيه‌ خروس‌ كوهي‌, ترجمه (enilocipur) شبيه‌ خروس‌ كوهي‌, کلمات شبیه (enilocipur) شبيه‌ خروس‌ كوهي‌ , سنگ‌ زي‌ به لاتین , صخره‌ زي‌. به لاتین
دانلود فایل ها