ترجمه Ruralist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روستايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روستا گراي‌.

Ruralist به چه معناست و Ruralist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruralist

روستايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روستايي‌, ترجمه روستايي‌, کلمات شبیه روستايي‌ , روستا گراي‌. به لاتین
دانلود فایل ها