ترجمه Ruralization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد زندگي‌ روستايي‌. می باشد

Ruralization به چه معناست و Ruralization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruralization

ايجاد زندگي‌ روستايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد زندگي‌ روستايي‌., ترجمه ايجاد زندگي‌ روستايي‌., کلمات شبیه ايجاد زندگي‌ روستايي‌.
دانلود فایل ها