ترجمه Rurban در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌. می باشد

Rurban به چه معناست و Rurban یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rurban

وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌., ترجمه وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌., کلمات شبیه وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌.
دانلود فایل ها