ترجمه Russian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبان‌ روسي‌ , در فارسی : اهل‌ روسيه‌.

Russian به چه معناست و Russian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Russian

روسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روسي‌, ترجمه روسي‌, کلمات شبیه روسي‌ , زبان‌ روسي‌ به لاتین , اهل‌ روسيه‌. به لاتین
دانلود فایل ها