ترجمه Russian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ssur) روسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ روسيه‌.

Russian به چه معناست و Russian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Russian

(ssur) روسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ssur) روسي‌, ترجمه (ssur) روسي‌, کلمات شبیه (ssur) روسي‌ , اهل‌ روسيه‌. به لاتین
دانلود فایل ها