ترجمه Russianize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روسي‌ كردن‌. می باشد

Russianize به چه معناست و Russianize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Russianize

روسي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روسي‌ كردن‌., ترجمه روسي‌ كردن‌., کلمات شبیه روسي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها