ترجمه Rusticate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساكن‌ ده‌شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با اخراج‌ تنبيه‌ كردن‌.

Rusticate به چه معناست و Rusticate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rusticate

ساكن‌ ده‌شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساكن‌ ده‌شدن‌, ترجمه ساكن‌ ده‌شدن‌, کلمات شبیه ساكن‌ ده‌شدن‌ , با اخراج‌ تنبيه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها