ترجمه Ruth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رحم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شفقت‌ , در فارسی : دلسوزي‌ , به فارسی : تاسف‌ , سایر ترجمه ها : (باحرف‌ بزرگ‌)اسم‌ خاص‌ مونث‌.

Ruth به چه معناست و Ruth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruth

رحم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رحم‌, ترجمه رحم‌, کلمات شبیه رحم‌ , شفقت‌ به لاتین , دلسوزي‌ به لاتین , تاسف‌ خارجی , (باحرف‌ بزرگ‌)اسم‌ خاص‌ مونث‌. در زبان
دانلود فایل ها